033 - 23 70 00 | Log in

Header_Hosting

Hosting

Med Switch Hosting finns er miljö alltid tillgänglig, oavsett tid och plats. Vi sköter allt från serverunderhåll och övervakning till licenshantering och backuper på flera fysiskt skilda platser. Vi är även stödjande i IT-relaterade frågor som bollplank eller projektledare. Med Switch Hosting tar IT ingen onödig tid från er kärnverksamhet.

Det spelar ingen roll från vilken enhet Ni loggar in, Er miljö ser alltid likadan ut och är tillgänglig var som helst. Ni behöver aldrig tänka på brand, stöld eller strömavbrott då vår utrustning står säkert och är övervakad dygnet runt. Vi erbjuder även skydd och övervakning i form av surfskydd, säker extern inloggning, antivirus och anti-spam, allt för att Er miljö skall vara trygg.