033 - 23 70 00 | Log in

Kommunicera på nytt sätt

Ring, chLync2013atta, dela filer, håll presentationer eller videokonferenser från ett och samma program – Microsoft Lync är kommunikationsverktyget som låter medarbetarna arbeta tillsammans oavsett var de befinner sig. Med funktioner som närvarostatus och integration med bland annat Microsoft Outlook jobbar du smartare.

Du kan hyra lösningen som tjänst och betala per användare och månad för att slippa dyra initiala kostnader.

Kontakta oss så berättar vi mer!