033 - 23 70 00 | Log in

Switch IT etablerar samarbete med GC Solutions

Switch och GC Solutions etablerar ett nära samarbete med syfte att bredda kompetens och erbjudanden. Mellan bolagen finns en stor potential att öka sortiment och försäljning till våra gemensamma kunder, dessutom kan det ske utan konkurrenssituation då bolagen verkar inom helt separata delar av ett IT-system.

Genom samarbetet kan Switch erbjuda ett kompetent alternativ inom GARP affärssystem och omvänt kan GC Solutions erbjuda sina kunder motsvarande inom serverlösningar, hosting, virtualisering, Citrix m.m. Vi kompletterar varandra istället för att konkurrera vilket är en grundläggande förutsättning för ett gott samarbete!

Läs mer om detta samarbete i denna pdf