033 - 23 70 00 | Log in

Switch presenterar RemoteBackup Long-term w Disaster Recovery

Switch har tagit fram en ny produkt för alla som kör virtualisering lokalt att använda på hela sin miljö, eller på kritiska servrar som komplement.

-Med vår fjärrbackup backas alla virtuella servrar först till en lokal enhet, därefter replikeras data över till vårt datacenter via en krypterad förbindelse över internet. Som ett sista steg skickas data till ytterligare en geografisk plats där det tas ut till band för långtidslagring.

Den nya produkten gör att du som kund slipper investera i backupserver och övrig hårdvara, samt hantera bandbyten manuellt.

-Att själv ta band till annan fysisk plats för att skydda sig mot brand, intrång och inbrott kräver hantering samt att band inte slarvas bort. Det löser vi åt kunden.